Succesvolle eerste bijeenkomst Rebirth samen voor Haaren

Samen met de bezoekers zet Rebirth Haaren al jaren op de kaart. Deze professionele ervaring wil de organisatie gebruiken om het dorp Haaren de komende jaren nog mooier en sterker te maken. De ambitie van de organisatie reikt verder dan een jaarlijks festival. Rebirth is er voor en van alle inwoners van Haaren, voor iedere generatie en op meerdere momenten per jaar.

Inwoners van de gemeente Haaren zijn heel nauw betrokken bij dit festival. Vanuit vrijwel ieder Haarens gezin is iemand betrokken als vrijwilliger. Voor hen willen zij activiteiten ontplooien die mensen verbinden, waar iedereen aan mee kan doen én die inspelen op de behoeftes van de inwoners zelf. Zo kan Rebirth de sociale veerkracht van Haaren vergroten en het dorp verder op de kaart zetten.

Om dit te realiseren werd een interactieve bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst vond op 18 januari plaats in sporthal Beekdal waarbij inwoners hun behoeftes konden delen en ideeën konden opperen voor wat Rebirth nog meer kan doen naast de bestaande activiteiten om bij te dragen aan een nog vitaler en plezierig Haaren.

De bijeenkomst was een succes en werd door ongeveer twintig mensen bijgewoond, die actief hun bijdrage leverden als meedenker, medewerker of bezoeker. Verschillende ideeën werden geopperd en besproken in een groepsdiscussie. Hierin kwamen een aantal thema’s naar voren zoals carnaval, eenzaamheid en een dorpsbrede activiteit. De uitkomsten worden uitgewerkt door de organisatie en meegenomen in de plannen voor 2017.

Onder de vlag Rebirth Samen voor Haaren wordt er in aanloop naar Rebirth Festival 2017 een DJ workshop voor leerlingen van bassischool De Klim-op georganiseerd en zal een rondleiding voor omwonenden worden gegeven op het festivalterrein. Daarnaast is er twee weken voorafgaand aan Rebirth Festival een informatieavond om alle inwoners te informeren over Rebirth Festival 2017 en maatregelen daaromtrent.