Uitnodiging interactieve bijeenkomst

Jaarlijks vindt het Rebirth Festival in Haaren plaats. Het is een goed georganiseerd plezierig festival met een regionale uitstraling. De ambitie van de organisatie reikt verder dan een jaarlijks festival.

Wij willen er zijn voor alle inwoners van Haaren en alle generaties. Voor hen willen we activiteiten ontplooien die mensen verbinden, waar iedereen aan mee kan doen én die inspelen op de behoeftes van de inwoners zelf. Zo vergroten we de sociale veerkracht van ons dorp en zijn mensen blij en trots. We gaan samen plezier maken én Haaren verder op de kaart zetten.

Om dit te realiseren nodigen wij jullie uit om jullie behoeftes met ons te delen en ideeën te opperen voor wat we nog meer kunnen doen. Dit willen we graag doen door middel van een interactieve bijeenkomst:

Wanneer         18 januari 2017

Tijd                  19:00 – 21:00 (borrel na afloop)

Waar               Sporthal Beekdal

 

Om ervoor te zorgen dat de ideeën die hieruit voortkomen realistisch en haalbaar zijn, hebben we een aantal voorwaarden opgesteld. Het idee dient een eenmalig karakter te hebben (geen structurele oplossing), en is creatief en sociaal van aard. Rebirth Events wil waarde toevoegen vanuit hun bestaande expertise, netwerk en middelen. Het idee hoeft geen directe relatie te hebben met muziek(festivals).

Binnen de volgende kaders kan gedacht worden om het idee concreter te maken:

– Inclusief; voor alle doelgroepen, iedereen mag meedoen

– Vergroten leefbaarheid; inspelen op een bestaande behoefte

– Sociale veerkracht; van en voor inwoners van Haaren

 

Wil je bijdragen aan een nog vitaler en plezieriger Haaren? Dan nodigen we je van harte uit om je bijdrage te leveren, als meedenker, medewerker of bezoeker. Jouw doe- en denkkracht maakt het verschil. Doe je mee?